Kundcase Bjerking

Strategisk rådgivning och förhandling

"Bjerking sitter i förarsätet för sin telefoni. De vet exakt vilka avtal de har och varför de har dem. Det har resulterat i lösningar som är både kostnadseffektiva och värdeskapande."

Om Bjerking
Bjerking är ett medarbetarägt teknikkonsultföretag inom samhällsbyggnad. De har kontor i Uppsala och Stockholm men arbetar på fältet över hela Sverige. 

Bjerking om ServeYou

Kompetenta, lösningsorienterade & flexibla

Strategiska beslut och praktiska detaljer

Med avstamp i verksamheten föreslår vi telefonilösningar som skapar ett affärsvärde. Bjerkings konsulter arbetar ofta på platser som ännu inte är bebyggda. För dem måste kommunikationen fungera även om normal mobiltäckning saknas.

- Rätt teknik underlättar konsulternas arbete på fältet och därför har vi alltid varit tidiga med att implementera ny teknik som tillför ett värde. Det ServeYou inte vet om telefoni är inte värt att veta och det är en trygghet att de finns vid vår sida, säger Susanne Skoglund, telefoniansvarig på Bjerking.

Bjerking är en av våra första kunder. Samarbetet började med att vi fick möjlighet att leda en avtals- omförhandling och genomföra ett operatörsbyte. Sedan dess har vi följts åt och idag är vi en förlängd arm till Bjerkings telefoniavdelning. 

- Vi jobbar tillsammans mot gemensamma mål och har en ärlig och öppen dialog om allt från praktiska detaljer i vardagen till strategiska beslut för framtiden. ServeYou är lyhörda och lösningsorienterade vilket vi uppskattar, säger Susanne.

Genom åren har vi hjälpt Bjerking att implementera en operatörsoberende växel, gått från fast telefoni till mobil, bytt operatör, sett till att olika leverantörer samverkar med varandra samt levererat tjänster och support på mobiltelefonisidan.  

Idag sitter Bjerking i förarsätet för sin telefoni. 

De vet exakt vilka avtal de har och varför de har dem. Det har resulterat i lösningar som är både kostnadseffektiva och värdeskapande.

- Vi är väldigt glada över att vi får förtroendet att vara med på Bjerkings telefoniresa. Vi är mest stolta över att vi bidragit till deras kunskap om och förståelse för hur telefoni kan leverera ett värde till affärsverksamheten. Det gör att rätt beslut är enkla att fatta, säger Magnus Hedström Lang, vd på ServeYou.

ServeYou Support

Telefonitjänster till Bjerking

Telefoni- och ekonomibudget
Oberoende rådgivning
Förhandlingspart
Leverantörsbyten

 

Beställning och leverans av hårdvara

Abonnemangshantering
Support och säkerhet
ISO-certifierad återvinning
Metod 
Nuläge: Genomgång av befintliga avtal och utrustning 
Behov: Fastställande av dagens och framtidens behov
Jämförelse: Specifikation av upplägg som matchar behoven
Omvärldsanalys: Förfrågningar till telefonileverantörer 
Beslutsunderlag: Avtalsförslag med tydliga effektivitetsvinster
Leverans: Daglig service och support av avtalade tjänster

Kontakta oss gärna när

När ni inte nyttjar det ni betalar för

Ni har behov av andra tjänster än de ni har

Ni har många olika avtal och abonnemang

När era nyanställda får vänta på sin telefon

När telefoner lätt kommer bort

Ni är osäkra på om ni lever upp till GDPR