Christoffer Isaksson tar över som vd när Serveyou fyller tvåsiffrigt

I samband med att Serveyou firar 10 år tar Christoffer Isaksson över som ny vd för företaget. Stafettpinnen går alltså vidare från grundaren Magnus Hedström Lang som i framtiden fokuserar på försäljning och affärsutveckling.

- Vi har gjort en fantastisk resa med Magnus som vd. Serveyou började som en klassisk återförsäljare inom telekom. Magnus har under sin tid som vd förflyttat Serveyou till att vi idag är mer av en supporterande, strategisk och rådgivande partner till våra kunder. Vi ser till att det mobila arbetssättet blir en konkurrensfördel för våra kunder, säger Christoffer Isaksson, ny vd för Serveyou.

Serveyou fyller tio år i höst och är en självklar spelare i branschen. Kunderna har blivit fler och också större genom åren, flera av dem ledare inom sina respektive branscher. Gemensamt för i princip alla är att de har tuffa krav på sin interna och externa kommunikationslösning – och därmed även på Serveyou.

- Vi har väntat länge på att it och telefoni ska växa ihop. Vi är inte riktigt där än men utvecklingen accelererade rejält under pandemin. Alla teknikskiften, även detta, innebär både nya krav och stora möjligheter för oss, berättar Magnus Hedström Lang, som nu tar över som affärsutvecklingschef på Serveyou.

Säkerhet är ett exempel på en fråga som blivit allt viktigare för många av Serveyous kunder. GDPR är något som alla företag måste förhålla sig till.
I till exempel finansbranschen handlar det bland annat om att leva upp till Finansinspektionens krav medan det i mediabranschen innebär att till exempel säkra källskydd.

- Telefoner är ett arbetsredskap som vi bär med oss överallt och som kan hantera i princip alla arbetsuppgifter idag. Det medför också att den innehåller känslig data. Vi har kunder med riktigt avancerade krav vilket vi tycker är roligt. Vi älskar att utmanas, fortsätter Magnus.

Förutom att tekniken fortsätter att utvecklas och Serveyou med den så har ett stort förändringsarbete genomförts internt.

- Vi har gått från en säljande återförsäljare till en konsulterande och rådgivande partner till våra kunder. Vi är på en spännande resa med stora möjligheter till både affärsutveckling och kompetensutveckling, berättar Christoffer.

Det pågår även ett arbete med att samla in insikter från de tio år som gått.

- Det är svårt att stanna upp när utvecklingen går i rasande fart. Men vi har enormt mycket insikter kring de krav som det mobila arbetssättet för med sig, både utifrån företagets och medarbetarens perspektiv. Detta ger oss en ökad konkurrenskraft som vi nu samlar ihop för att bli ännu bättre framöver, säger Christoffer.

Christoffer Isaksson tar över som ny vd på Serveyou efter Magnus Lang Hedström.