Bjerking AB

Rutin väger tungt – Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. ServeYou hade det stora nöjet att presentera och implementera en ny IT-baserad kommunikationslösning för det anrika företaget. Bjerking valde att anamma framtidens telefoni genom att beställa en avancerad lösning med bl.a. integration mot Skype för Business-miljö.    

    • Susanne Skoglund
    • Telefoniansvarig, Bjerking AB

Vad gjorde ServeYou?

  • Nulägesanalys av befintlig lösning

  • Behovsanalys och kravställning

  • Presentation av beslutsunderlag

  • Projektledning & implementeringsprocess där vi tagit rollen som projektledare

  • ServeYou hjälper Bjerking med: hårdvara, växellösning, operatörslösning och löpande support.