Denckert Elinstallationer AB

Denckert är familjeföretaget som sedan tidigt 70-tal erbjudit marknaden med de mest tillförlitliga kvalitativa installationslösningarna av el-, tele-, data- och larmprodukter. När den interna telefonin skulle uppdateras sonderade man dock branschterrängen efter en extern lösning.

Utifrån framtaget beslutsunderlag bistår ServeYou i dagsläget Denckert med hårdvara, växellösning, operatörslösning och löpande support.      

  • “ServeYou är verkligen lyhörda inför vilka krav vi ställer som organisation på våra IT-lösningar. Vi rekommenderar varmt ServeYou!”

    • Michael Gillenfelt
    • IT-Ansvarig, Denckert Elinstallationer AB

Vad gjorde ServeYou?

  • Nulägesanalys av befintlig lösning

  • Behovsanalys och kravställning

  • Presentation av beslutsunderlag

  • Projektledning & implementeringsprocess där vi tagit rollen som projektledare

  • ServeYou hjälper Denckert med: hårdvara, växellösning, operatörslösning och löpande support.