Nexus Holding AB

Att identifiera sig och delge personliga uppgifter online innebär som bekant tyvärr risker. Nexus utvecklar identitets- och säkerhetslösningar som gör att du som användare alltid känner dig trygg i det digitala rummet.

ServeYou intog rollen som projektledare med övergripande helhetsansvar när Nexus efterfrågade ny hårdvara, växellösning, operatörslösning och löpande support.   

  • ”Vi sökte en partner som krävde minimal inblandning från vår sida. En leverantör som noga lyssnade på våra behov och gjorde det enkelt och smidigt att snabbt gå från en lösning till en annan. Alla dessa önskemål fann vi i ServeYou”

    • Thobias Thorn
    • Service Center Chef, Nexus Holding AB

Vad gjorde ServeYou?

  • Nulägesanalys av befintlig lösning

  • Behovsanalys och kravställning

  • Presentation av beslutsunderlag

  • Projektledning & implementeringsprocess där vi tagit rollen som projektledare

  • ServeYou hjälper Nexus med: hårdvara, växellösning, operatörslösning och löpande support.