Omsorgshuset i Stockholm AB

Omsorgshuset gör genom sina insatser inom personlig assistans, hemtjänst och ledsagning vardagen möjlig för ett stort antal svenskar. En vårdverksamhet som är helt beroende av fungerande kommunikationslösningar. Vi är stolta över att Omsorgshuset i första hand vände sig till ServeYou när de ville konkurrensutsätta sin dåvarande telefoni.

ServeYou bistod med projektledning under hela upphandlingsprocessen – från framtagning av behovsanalys och beslutsunderlag till slutgiltig installation. ServeYou  tillhandahåller Omsorgshusets stockholmsenhet med växellösning, operatörslösning och löpande support.   

  • ”ServeYou har kompetens, engagemang och har hjälpt oss med helhetslösningar inom telefoni. Vi är 100 % nöjda med ServeYou.”

    • Kerstin Lundin
    • VD, Omsorgshuset i Stockholm AB

Vad gjorde ServeYou?

  • Nulägesanalys av befintlig lösning

  • Behovsanalys och kravställning

  • Presentation av beslutsunderlag

  • Projektledning & implementeringsprocess där vi tagit rollen som projektledare

  • ServeYou hjälper Omsorgshuset med: hårdvara, växellösning, operatörslösning och löpande support.