Kundcase Företagarna

Strategisk rådgivning och förhandling

”Företagarna har tagit ett strategiskt beslut att hantera IT och telefoni via en beställarorganisation. Strategiska partners är en nyckel till framgång.”

Om Företagarna
Företagarna företräder omkring 60 000 företagare genom 250 lokalföreningar. De erbjuder nätverk, kunskap och praktisk hjälp samt driver utvecklingen för ett bättre företagarklimat, så att företagare får rätt förutsättningar att bli framgångsrika.

Företagarna om ServeYou

Självgående, kunniga & långsiktiga

Daglig support och långsiktig utveckling

corinne-kutz

Vi arbetar alltid nära våra kunder. Vi är ofta kundens förlängda arm och agerar i deras namn i alltifrån slutanvändarsupport till strategiska förhandlingar med leverantörer. Med oss är mobiltelefoni och mobila arbetsplatser enkelt!

- Företagarna har tagit ett strategiskt beslut att hantera IT och telefoni via en beställarorganisation. Det innebär att vi ger våra partners ett förtroende och ansvar i både den dagliga verksamheten och det strategiska arbetet, säger Peder Johnsson, IT-ansvarig på Företagarna.

Frigör tid och resurser

Vi har samarbetat med Företagarna i många år. Vårt första uppdrag var att upphandla en växeltjänst. Sedan dess har uppdraget växt och idag har vi ansvar för att säkerställa kvalitet, säkerhet och kostnadseffektivitet för alla användare och mobila enheter.

- ServeYou förstår vart vi är på väg och vill vara en aktiv del i vår resa. De är väldigt självgående och det är dessutom alltid bekymmersfritt att jobba med dem, berättar Peder.

Vi hjälper till exempel Företagarna med förhandling av nya avtal, revision av leverantörsfakturor, installation och hantering av nya och trasiga mobiltelefoner, slutanvändarsupport samt säkerhet via ett MDM-system. Det är områden som kräver mycket hantering och administration. Med oss som partner spar Företagarna tid. Dessutom är upplägget både skalbart och flexibelt, vilket gör att de slipper binda upp fasta resurser.

- Företagarna vill lägga tid på sin kärnverksamhet. Det är klockrent för oss. Vi tycker om när vi blir insläppta på insidan, får kavla upp ärmarna, lösa utmaningar i vardagen och utveckla tjänster för mobil effektivitet som stöttar våra kunder på deras resa, säger Christoffer Isaksson, försäljningschef på ServeYou.

ServeYou Support

Telefonitjänster till Företagarna

Beslutsunderlag
Oberoende rådgivning
Förhandlingspart
Beställning och leverans
Support och säkerhet

 

Metod

Nuläge: Genomgång av befintliga avtal och utrustning
Behov: Fastställande av dagens och framtidens behov
Jämförelse: Specifikation av upplägg som matchar behoven
Omvärldsanalys: Förfrågningar till telefonileverantörer
Beslutsunderlag: Avtalsförslag med tydliga effektivitetsvinster
Leverans: Daglig service och support av avtalade tjänster

Kontakta oss gärna när

När ni inte nyttjar det ni betalar för

Ni har behov av andra tjänster än de ni har

Ni har många olika avtal och abonnemang

När era nyanställda får vänta på sin telefon

När telefoner lätt kommer bort

Ni är osäkra på om ni lever upp till GDPR