Integritetspolicy

Vilka uppgifter lagrar vi?

Efter att en första kontakt har upprättats mellan ServeYou och dig som kund sparar vi ditt Namn (som kundkontakt), din mejl, ditt telefonnummer samt företagsnamnet som ärendet gäller för.
Vi sparar dessa uppgifter för att kunna sköta daglig kommunikation med våra kunder eller kontakter, samt kunna utföra kundundersökningar.
 

Ändamål med insamlingen?

ServeYou använder endast personuppgifter om externa parter för internt bruk. Dock om det finns samtycke (muntligen eller skriftligen) publiceras företagsnamnet på våra kunder på hemsidan.
Om du upplever att informationen om dig eller ditt företag är felaktiga eller om du vill veta mer kring informationen som ServeYou hanterar om dig, vänligen kontakta ServeYou.

Hur tar du del av den lagrade informationen?

Ni kan kontakta oss via kundservice@serveyou.se för att ta del av lagrad information hos oss.

Så raderar eller rättar du information?

Kontakta oss via kundservice@serveyou.se så hjälper vi er. Ledtiden är normalt ca 48 timmar.

Så användningsbegränsar du information eller återkallar ditt samtycke

Kontakta oss via kundservice@serveyou.se så hjälper vi er.

Period som uppgifterna lagras

Vi sparar aldrig data längre än vi behöver. Viss data slängs direkt, annan sparas olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och våra skyldigheter enligt lag.

Kunddatan sparas så länge du är kund hos ServeYou och därefter som längst 24 månader efter det att avtalsförhållandet upphört. Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, t.ex. bokföringslagen.

Konktaktinformation till personuppgiftsansvarig

Kontakta oss via kundservice@serveyou.se så hjälper vi er.

Personuppgiftsbiträde / tekniskt ansvarig

Denna webbplats driftas och underhålls av The Generation Webbyrå i Stockholm. Vid förekomst av personuppgifter hanteras dessa tekniskt i företagets serverhallar med fysisk lokalisering i Stockholm. Webbplatsen patchas och underhålls dagligen i enligt med gängse webbstandard för att kontinuerligt hålla högsta möjliga säkerhetsnivå.