Våra tjänster

Så serverar vi marknadens bästa lösningar

I kast med att se över den egna infrastrukturen? Det råder ingen brist på leverantörer att vända sig till för det företag som inlett sökandet efter en ny IT- och telefonilösning. Att prata om ett överflöd är ingen överdrift. Att överblicka vad marknadens aktörer ställer till sitt förfogande är tidskrävande. Att sedan exakt veta vilken leverantörslösning som maximalt uppfyller företagets specifika behov är ännu svårare.

ServeYou stöper dagligen specialutformade lösningar som går hand i hand med enskilda verksamheters kommunikativa verklighet – från operatörstjänster till avancerade kontaktcenterlösningar. Lösningar som anpassar sig utifrån beställarens unika behov, inte tvärtom.

Så skapar vi ”äpplet” – från ax till limpa

  • Inledningsvis gör vi en detaljerad behovsanalys. Under ett förutsättningslöst uppstartsmöte lyssnar vi in vilka lösningar ni har för stunden och vilka krav ni ställer på framtida tjänster.

  • I nästa skede skapar vi det så kallade ”äpplet”. ServeYou sammanställer och analyserar data som rör exempelvis ringmönster, fakturor och funktionalitet – som i sin tur ligger till grund för att matcha de anbud och förslag som vi samlar in från aktuella leverantörer.

  • Beställaren tar sedan ställning till det färdiga beslutsunderlaget och väljer vilken lösning som bäst överensstämmer med den egna organisationens behov. När väl det slutgiltiga valet är gjort sjösätter ServeYou införandet av den nya lösningen.

  • Oavsett fas i processen tar ServeYou ett helhetsansvar för projektledning och leverans. Vi sköter exempelvis helt och hållet den administrationsinsats som följer vid byte av operatör. Detta gäller självklart även efter implementering. Ni kan tryggt lämna över löpande hantering, support och underhåll i våra händer.

  • Vi tar fram ett kostnadsfritt förslag för ert bolag – boka en förutsättningslös konsultation idag!