Miljö och hållbarhet

Som återförsäljare av främst batteridriven elektronik så har ServeYou tillsammans med sina kunder ett stort ansvar när det gäller minskad miljöpåverkan från kommunikationsutrustning. Vi samarbetar med olika partners för att se till att uttjänt teknik inte hamnar i vår natur och istället återvinns till ny teknik.

Vad ingår?
Livscykelhantering
Dataradering
Återtag/Återanvändning
Rapport/Certifikat
Hjälp för uppfyllnad av ISO

Minimal miljöpåverkan är vårt mål

En bra och genomtänkt livscykel för all teknik är nummer ett i våra lösningar. Det är bra för miljön och för ekonomin.

Vi stöder er strategi och policy med återvinning eller återtag samt rapporter och certifikat.

Case: Teknikkonsulterna Bjerking har ServeYou som strategisk partner och support inom mobilkommunikation. Läs mer

Miljö och hållbarhet

Som återförsäljare av främst batteridriven elektronik så har ServeYou tillsammans med sina kunder ett stort ansvar när det gäller minska miljöpåverkan från kommunikationsutrustning. Vi samarbetar med olika partners för att se till att uttjänt teknik inte hamnar i vår natur och istället återvinns till ny teknik.

Vad ingår?
Livscykelhantering
Dataradering
Återtag/Återanvändning
Rapport/Certifikat
Hjälp för uppfyllnad av ISO

Kontakta oss gärna när

När ni inte nyttjar det ni betalar för

Ni har behov av andra tjänster än de ni har

Ni har många olika avtal och abonnemang

När era nyanställda får vänta på sin telefon

När telefoner lätt kommer bort

Ni är osäkra på om ni lever upp till GDPR