Mobile Device Management

Full kontroll på användare och enheter

Med vår MDM-portal sparar du mycket tid och energi genom att effektivt hantera företagets användare och mobilenheter. Dessutom är du säker på att att er mobila kommunikation är säker och inte bryter mot lagar och regler.

Alla mobilanvändare i företaget registreras och aktiveras/deaktiveras i vår MDM-portal. Mobilenheter registreras och knyts till användare med hjälp av DEP/Knox vilket innebär att enheterna ägs av företaget och inte användaren. Du slipper alltså problem med privata app-stores och konton i din organisation.

När enheten startas så installeras de på förhand bestämda inställningar och appar som gör att användaren får en perfekt användarupplevelse från första stund.

Case: Teknikkonsulterna Bjerking har ServeYou som strategisk partner och support inom mobilkommunikation.

Mobile Device Management

Har du kontroll på alla användare och enheter inom företaget? Har alla användare en säker kod? Är rätt appar installerade? Loggar enheten in på rätt WiFi?

Vad ingår
Managering/Policys
Fjärrhantering
Asset management
Rapporter
Device on-boarding/enrollment