Säkerhet

Har du minimerat riskerna med information som hanteras mobilt?
Med ServeYou kan du vara säker på din mobilkommunikation är säker och att alla i företaget använder säkra funktioner.

Exempel på tjänster
Samtalsinspelning
Lagring
Fjärrradering
Single Sign On
VPN

Mobil kommunikation på ett säkert sätt

Att arbeta mobilt och vara del av en flexibel arbetsplats är numera vardag i många organisationer. Det möjliggör högre produktivitet och effektivitet och i många fall högre kvalitet för både personal och arbetsgivare.

Säkerhetskraven på företag ökar i takt med högre förväntningar på tillgänglighet och möjlighet till mobilt arbete. För att åstadkomma detta krävs rutiner och system som skyddar integritet och rättigheter samtidigt som de stöttar dina affärsmål.

 

Case: ServeYou hjälper Företagarna med att säkerställa kvalitet, säkerhet och kostnadseffektivitet för alla användare och mobila enheter. Läs mer

Säkerhet

Dataintrång blir allt vanligare och det är många detaljer som ska vara under kontroll för att vara säker på att inga säkerhetsluckor uppstår.

Med ServeYou kan du vara säker på din mobilkommunikation är säker och att alla i företaget använder säkra funktioner.

Vad ingår?
Samtalsinspelning
Lagring
Fjärrradering
Single Sign On
VPN

Kontakta oss gärna när

När ni inte nyttjar det ni betalar för

Ni har behov av andra tjänster än de ni har

Ni har många olika avtal och abonnemang

När era nyanställda får vänta på sin telefon

När telefoner lätt kommer bort

Ni är osäkra på om ni lever upp till GDPR