Vi som servar dig!

Vill man leverera den bästa slutprodukten måste man också omgärda sig med kompetensen som matchar målsättningen. Vi är ständigt på jakt efter att välkomna nya kompetenta medarbetare till ServeYou-familjen. Företagets hjärta, vårt kontor på Hälsingegatan i Stockholm, är en arbetsplats som förordar god stämning, personlig utveckling och en stimulerande arbetsmiljö. Det är kul att arbeta med telefoni och IT. Något som också ska avspegla sig i alla delar av vår verksamhet – vare sig du råkar vara vår kollega, kund eller leverantör!

Telefoni som passion

All vår energi går till att leverera perfekta telefoni-lösningar till våra kunder. Alla medarbetare från grundare till vår första linje-support ger aldrig upp när det gäller att leverera ett perfekt resultat.

Genom att lägga full energi på våra lösningar och på vår service så håller vi hårt i våra kunder och ser till att de får maximal nytta av oss. För oss det enda sättet att arbeta. Det känns bra i hjärtat att kunna garantera våra kunder säker kommunikation på alla nivåer.

Äpplet. Vår filosofi, din framgång.

Att skapa nya telefonilösningar är inget man vill göra varje år. Det är långsiktiga beslut som påverkar din produktivitet, säkerhet och din lönsamhet.

Vår äppelfilosofi lägger grunden för långsiktiga besparingar och bättre resursutnyttjande. Med ServeYou som partner kan du vara säker på att få lösningar som är långsiktigt rätt.

Alla våra kunder stöter någon gång på vårt äpple, kunskap som hjälper att ta rätt beslut.