Här hittar du marknadens bästa telefoniavdelning

I kast med att se över den egna infrastrukturen? Det råder ingen brist på leverantörer att vända sig till för det företag som inlett sökandet efter en ny IT- och telefonilösning. Att prata om ett överflöd är ingen överdrift. Att överblicka vad marknadens aktörer ställer till sitt förfogande är tidskrävande. Att sedan exakt veta vilken leverantörslösning som maximalt uppfyller företagets specifika behov är ännu svårare.

Bra telefonilösningar och smarta samarbeten gör din vardag enklare

ServeYou stöper dagligen specialutformade lösningar som går hand i hand med enskilda verksamheters kommunikativa verklighet – från operatörstjänster till avancerade kontaktcenterlösningar. Lösningar som anpassar sig utifrån dina unika behov, inte tvärtom.

Onboarding och offboarding

Se till att nya medarbetare blir välkomnade med perfekt anpassade kommunikationsvertyg. Telefon med headset, egen anknytning i växeln med tydlig telefonbok över företagets medarbetare och resurser, tillräckligt med surf för distansarbete. Det är detaljer som gör att man känner sig trygg på sin nya arbetsplats och man snabbt kommer in jobbet.

Är det någon som ska lämna er? Hur gör vi med den gamla telefonen, finns det bindningstid på avtalet, blir telefonen säkert raderad/återlämnad och om telefonen skall skrotas sker det på  ett sätt som möter era miljökrav? ServeYou ser till att personal avslutar sin anställning på ett korrekt sätt utan några lösa trådar. Det är bra för säkerheten, ekonomin och miljön.

Säkra mobillösningar

Det har nog inte undgått någon att intrången i våra IT-system blir allt vanligare. Det kan röra sig om allt från att olagligen komma över information till att förstöra och försvåra för människor att kommunicera.

ServeYou jobbar alltid med säkerhetsfrågor och säkerställer att våra och era lösningar möter de compliance och säkerhetskrav som ställs.

Med vår support är hjälpen aldrig långt borta

Hur mycket vi än gör för att se till att telefonin ska fungera smärtfritt så inträffar det alltid något oväntat. Då är det tryggt att veta att vår support står redo att hjälpa till. I våra avtal reglerar vi svarstider och åtgärder. Med ServeYou slipper ni ”var god dröj” och får snabb och smidig support.

Vi ser till att ni alltid är uppdaterade

I kommunikationsbranschen står nyheterna som spön i backen. Vi sorterar bort fromma förhoppningar och behåller det som fungerar. När vi ger rekommendationer för tjänster, hårdvara, mjukvara eller avtalsformer så kan du vara säker på att vi har vridit och vänt på specifikationerna för att se om de håller måttet.

Om det kommer nyheter som vi tror kommer att öka din produktivitet, säkerhet eller bidra positivt till din ekonomi så kommer vi att presentera det. På det viset ser vi till att du är framtidssäker.